Skansegutten.no

 

 

Skansens Bataljon

 

 

Skanseguttenes Forening

 

Verdens stiligste buekorps
SKANSENS
BATALJON
stiftet 22. mai 1860

 

Bergen domkirken.jpgBUEKORPSMATINE I

DOMKIRKEN

 

Lørdag 28.mai 2016 kl. 1800

 

BMC, Bergens Musik Corps, inviterer byens gamlekarer og andre buekorpsinteresserte til Buekorpsmatine i Domkirken lørdag 28. mai 2016 kl. 1800.

Korpsene som deltar denne gang, nevnt alfabetisk:

              Dræggens Buekorps

              Laksevågs Bueskyttere

              Nordnæs Bataillon

              Nygaards Bataljon

              Sandvikens Bataljon

              Skansens Bataljon

              Sydnæs Bataljon

Byens øvrige korps blir invitert neste år – det vil ta for lang tid  å samle alle korps på en dag.

Program/repertoar for matineen:

1.    BMC åpner med kort konsertavdeling

2.    De 7 korps presenteres hver for seg slik:

a)    Innmarsj ved 2 slagere som slår korpsets marsj, gjerne med 2 offiserer og fane

b)    Presentasjon av korpset ved konferansier

c)    BMC spiller korpsets musikkmarsj og gamlekarene oppfordres til å reise seg og

synge under avspilling av marsjens trio

3.    BMC avslutter matineen med kort konsertavdeling

Musikkmarsjene til de respektive korps har vi  innhentet. Disse blir bearbeidet til dagens besetning og vil selvsagt være tilgjengelig for korpsene.

Håper samtlige gamlekarer i buekorpsene finner arrangementet av interesse.

Billettpris er satt til kr. 100,-.

Med hilsen

for BERGENS MUSIK CORPS

Frank B. Klebo  Tlf 55 95 17 14/944 85 929   ev. E-post: frank.klebo@gmail.com
© 2000-2006 Skansens Bataljon & Skanseguttenes Forening,
Skansen Brannstasjon, Øvre Blekevei 1, 5018 Bergen.

Design og drift Lars Petter Jørgensen

Lyst å bli skansegutt?

 

Meld deg inn i verdens stiligste buekorps; Skansens Bataljon. Hos oss får du være med på
mye moro!

[Les mer]


Korpsets navn er Skansens Bataljon, og dets formål er å samle gutter i godt kameratskap, samt å oppdra dem til veldisiplinerte gutter, som likeledes blir øvet i eksersis og idrett.

§1
Lover for Skansens Bataljon.

Hva er så lystelig å gå som marsjparaden oppå Skansen, hvor Fløyfjell skuer ned derpå, og skogens trær, de vakter står. Mens fanegarden bærer de gamle faner frem og hjem, de unge med geværer alltid ring vil slå om dem.

1. vers "Marsj for Skansens
Bataljon".