Skansegutten.no
Hovesiden
Informasjon
Nyhetsarkiv
Nyhetsbrev
Fotoalbum
Videoklipp
Gjestebok
Kontaktskjema
Linker
På stedet hvil...
Skansens Bataljon
Informasjon
Sesongprogram
Marsjrapporter
Rådet
Uniformer
Hederstegn
Lover
Historie
Sanger
Skansegutten
Sjefsregister
Kontakt
Foreldregruppen

Skanseguttenes Forening
Informasjon
Styrer/komiteer
Lover
Brushytten
Kontakt

Verdens stiligste buekorps
SKANSENS
BATALJON
stiftet 22. mai 1860
:.Sanger.:

Marsj for Skansens Bataljon (1928)
Tekst: Alfred Madsen
Mel.: Hjalmar Anderson


Hva er så lystelig å gå som marsjparaden oppå Skansen, hvor Fløyfjell skuer ned derpå, og skogens trær, de vakter står. Mens fanegarden bærer de gamle faner frem og hjem, de unge med geværer alltid ring vil slå om dem.

Givakt for hederstradisjon! Vår hånd er hevet for å verge den gamle Skansens Bataljon. Vi øke vil dens posisjon. Og sammen vil vi vandre til hundre år vi når og går . Pass takten, mønstr hverandre! Frem til samling hver en vår .

Se hist hvor fossen stuper ned, et sted fra Blåmanns høye tinde, hvor all naturen ånder fred, og lerken slår sin tone ned. Her, gutter, vil vi vandre i mange, lange år vi går, og sammen med de andre frem til samling hver en vår.


Festsang
Tekst: Alfred Madsen
Mel.: Har du følt det en dag


La oss møtes i dag under vaiende flagg, la oss feste og minnes en tid da vår vei, den gikk hen mellom gårder og grend, mens vi dyrket ek'sisen med flid. Madam From er ei mer, nyter hvilen så kjær, Helteborg, den er sunket i grus. Aldri manglet vi dem, unge gutter og menn, som har fortsatt å bygge vårt hus.

Kårdekorps var det navn, som vi tok i vår favn. Det ble endret, vi het kompani, inntil ny tradisjon krevet form bataljon, og vi støpte vårt merke deri.

Turn og idrettens sak har vi holdt til i dag i den ære og akt som den skal. Derfor Viking og Fjell, de skal hyldes i kveld Utav hundreder i denne hall.

Må så festen sin gang være preget av sang utav taler og muntert humør. Vi har fylt 100 år, men i stjernene står at vi 1000 skal bli før vi dør.


Første Skansesang (1887)
Tekst: ukjent
Mel.: Der vester mellom. ..


I 87 ble det gjort, singeli boys, hurra, og siden er det vokset stort, singeli boys, hurra, Vår første sjef skal rosen ha, ti han har virket meget bra. :,: Singeli boys, singeli boys, singeli boys, hurra.:,

Flaggsang (1898)
Tekst: Olaf Hanssen
Melodi: Høye Nord frihetshjem.


Ta vårt flagg, hold det høyt, ti det er vårt samlingsmerke Under det vi ere sterke, så vi tåle kan en døyt. Det skal mane tro å være mot vårt korps og fedreland så vi også tro kan være mot vår stand.

Mangen glad og løftet stund har det brakt oss ved ek'sisen, og med stolthet har vi vist den, hørt den rost av mang en munn. Ingen skamplett ennå finnes la det ingen sådan bli, så vi minnes kan med glede denne tid.

For vårt flagg et langt hurra! Ti det viser oss vår retning, sørger for vår sammenfletning, så vi fulgtes hvor det var. Ja, det har og samlingsmakten, har i tide til oss sagt: Pass på takten, den er livets halve makt.


Flaggsang v/faneavsløring 1922
Mel. : "Har du følt det en dag".

Flagget folder seg ut, vekker glede i sinn, der det vaier så vakkert og fritt i den deilige maibris som kjøler ditt kinn, og det flagget er ditt, det er mitt.

Det har været vår stolthet i tiden som svant, under det har vi vokset oss stor . Det var samlingens merke, ja, sammen det bant, i dets fold glade minner der bor .

Ja, vi senker vår kårde for flagget i dag. Vi det fulgte i dager - i år, og vi bringer det hyldest med hjertenes slag, mens dets minner i tankene slår.

Tilleggsvers, etter frigjøringen 1945

Du vår rød - grønne fane fikk vaie på ny på en maidag, i vårsolens dis. Og vår ungdom går taktfast til trommenes gny oppå SKANSEN, til FRIHETENS pris.


Jubileumssang 1930
Tekst: Alfred Madsen
Melodi: På Eidsvoll stander….


En gang i tiden, i svunne år Ek`serte en tropp med gutter På denne plass hvor vi nå står Og lekte bueskytter. En tromme og en fane var De første små effekter, Og uniformen var ei rar, Man føyet seg deretter.

I mer enn 100 lange år Vårt korps har vandret på Skansen, Og døyet gode og onde kår, Ti så forskjellig var dansen. Men fremad, frem mot nye mål Og så til nye seire, Og med en vilje sterk som stål Vi og skal triumf skal feire.


Gammel bataljonsang (1897)
Tekst: Olaf Hanssen
Melodi: For Norge, kjempers….


For Skansens Bataljon vi vil nå et hurra utbringe, Et "leve" og vi føyer til mens fanene vi svinge. I dag på denne store dag for felles mål, for felles sak, for bataljonen da vi et hurra fra hjertet bringe.

Hvo lite har, han mindre får, så er den gamle lære. Men vi skal se om ei det går å bryte det med ære og løfte høyt vårt kjære flagg og tale kjekt for felle sak. Møt gutter frem, møt frem i dag, så har vi seiren vunnet.


Til skanseguttene
Tekst: Arthur Skjelbred
Melodi: Rett som ørnen stiger


Skansegutters ære er å holde vakt for hva våre fedre grunnlagt har med makt. For en gen`rasjon! For en tradisjon! Vi vil rope: Leve vår bataljon

Våre offiserer får et høyt hurra.. De jo æren bærer for at alt går bra. Og soldaten vil gjøre sitt dertil så at korpset seirer i vårens spill.


Skansen i rødt og grønt (1970)
Tekst: Karl Glesser
Melodi: Norge i rødt, hvitt og blått

Når opp du går fra byen vår Til Skansens skjønne utsiktsted Hvor allting ånder fred. En vårdag i den milde vind Slår taktfast trommevirvler inn Og gjør deg lett i sinn. Da blir du fanget av minnenes rad Fra fortid til nåtid er dette hyldningskvad. Det til ungdommens kraft – Bataljonen Alltid seierrik, fyldig og stor. Den er kjernen i korps – tradisjonen Stolte minner der gror i dens spor.

Vår fane ny, i vift mot sky i dobbelt silke, håndbrodert, av damene forært. For hele by`n den er et syn i vårens vakre fargeprakt og korpset i GIV AKT. La våre faner i fremtiden stå som edle symboler, de aldri må forgå. Du vår rød – grønne fane, vår ære du er fremtiden, guttenes ry. Måtte alltid vår ungdom deg bære fremad frem, alle tider på ny.
© 2000-2006 Skansens Bataljon & Skanseguttenes Forening,
Skansen Brannstasjon, Øvre Blekevei 1, 5018 Bergen.

Design og drift Lars Petter Jørgensen
Lyst å bli skansegutt?
Meld deg inn i verdens stiligste buekorps; Skansens Bataljon. Hos oss får du være med på
mye moro!

[Les mer]

Korpsets navn er Skansens Bataljon, og dets formål er å samle gutter i godt kameratskap, samt å oppdra dem til veldisiplinerte gutter, som likeledes blir øvet i eksersis og idrett.

§1 Lover for Skansens Bataljon.

Hva er så lystelig å gå som marsjparaden oppå Skansen, hvor Fløyfjell skuer ned derpå, og skogens trær, de vakter står. Mens fanegarden bærer de gamle faner frem og hjem, de unge med geværer alltid ring vil slå om dem.

1. vers "Marsj for Skansens
Bataljon".