Skansegutten.no
Hovesiden
Informasjon
Nyhetsarkiv
Nyhetsbrev
Fotoalbum
Videoklipp
Gjestebok
Kontaktskjema
Linker
På stedet hvil...

Skansens Bataljon
Informasjon
Sesongprogram
Marsjrapporter
Rådet
Uniformer
Hederstegn
Lover
Historie
Sanger
Skansegutten
Sjefsregister
Kontakt
Foreldregruppen

Skanseguttenes Forening
Informasjon
Styrer/komiteer
Lover
Brushytten
Kontakt


Verdens stiligste buekorps
SKANSENS
BATALJON
stiftet 22. mai 1860
:.Skansegutten - organ for Skansens Bataljon.:

Skansegutten nr. 1,
april 2011


[Last ned]
 
Skansegutten nr. 1,
mai 2010[Last ned]

Skansegutten nr. 2,
desember 2006


[Last ned]
 
Skansegutten nr. 1,
mai 2006


[Last ned]

*For å kunne lese bladene i PDF-format må du først laste ned og installere Adobe Acrobat Reader på din maskin. Trykk på ikonet til høyre for å laste ned programmet gratis

1Skansegutten ble første gang utgitt i oktober 1932 med Torstein Sletten som redaktør. Neste nummer ble utgitt allerede i desember samme år. Til 75-års jubileumet i 1935 ble det laget et stort og flott jubileumsnummer, som inneholdt mange viktige historiske opplysninger om Skansens Bataljons tidlige år. Vår første Helteborgridder, Alfred Madsen i 1933, gjorde her en betydelig innsats.

Deretter skulle det gå hele 18 år før bladet ble utgitt igjen. Det var sjefen i 1953, Arne Evensen, som tok opp igjen arbeidet med bladet sammen med Kjell Nesse og Jan Næss. Med unntak av 1972, har bladet vært utgitt hvert år siden. De siste ti-årene kommer en ikke utenom Eirik Hagesæters betydelige innsats for Skansegutten. Antall numre i året varierer fra 1 til 3, det ønskelige er 3 til 4. Sideantallet på de siste numrene er ca. 28 til 48 og opplaget ligger på 500 til 800 eksemplarer. I brannstasjonen er det arkivert i overkant av 80 forskjellige numre av bladet.

Alle medlemmer i Skansens Bataljon og Skanseguttenes Forening mottar bladet gratis, også de som bor i utlandet. I tillegg sendes bladet til annonsører, Buekorpsmuseet, alle andre buekorps og gamlekarforeninger i Bergen, til media og til spesielt interesserte.

Redaksjonen er sammensatt av aktive skansegutter og av gamlekarer. Redaksjonsmøter avholdes i brannstasjonen etter behov.


Rådet har minst en fast representant i redaksjonen.


Tekst: Harald T. Tvedt
Foto: Lars Petter Jørgensen© 2000-2006 Skansens Bataljon & Skanseguttenes Forening,
Skansen Brannstasjon, Øvre Blekevei 1, 5018 Bergen.

Design og drift Lars Petter Jørgensen

Lyst å bli skansegutt?
Meld deg inn i verdens stiligste buekorps; Skansens Bataljon. Hos oss får du være med på
mye moro!

[Les mer]

Korpsets navn er Skansens Bataljon, og dets formål er å samle gutter i godt kameratskap, samt å oppdra dem til veldisiplinerte gutter, som likeledes blir øvet i eksersis og idrett.

§1 Lover for Skansens Bataljon.

Hva er så lystelig å gå som marsjparaden oppå Skansen, hvor Fløyfjell skuer ned derpå, og skogens trær, de vakter står. Mens fanegarden bærer de gamle faner frem og hjem, de unge med geværer alltid ring vil slå om dem.

1. vers "Marsj for Skansens
Bataljon".