Skansegutten.no
Hovedsiden
Informasjon
Nyhetsarkiv
Nyhetsbrev
Fotoalbum
Videoklipp
Gjestebok
Kontaktskjema
Linker
På stedet hvil...
Skansens Bataljon
Informasjon
Sesongprogram
Marsjrapporter
Rådet
Uniformer
Hederstegn
Lover
Historie
Sanger
Skansegutten
Sjefsregister
Kontakt
Foreldregruppen

Skanseguttenes Forening
Informasjon
Styrer/komiteer
Lover
Brushytten
Kontakt


Verdens stiligste buekorps
SKANSENS
BATALJON
stiftet 22. mai 1860
:.Informasjon om SkaFo.:

2. juni 1931 ble gamlekarer (tidligere medlemmer) fra Skansens Bataljon innkalt til møte på Christi Krybbes Skoler, og som innbydere står Festkomiteen fra 1930. Festkomiteen avlegger sitt regnskap som viser et et overskudd på kr. 425,-. Det blir videre forslått å danne en forening bestående av eldre skansegutter - "Skansens Bataljons Gamlegarde".
Pengene blir overført til den nye forening med den klausul at de skal nyttes til nye rifler for korpset.

Foreningens aller første styre blir:
Formann Jacob Abrahamsen
Kasserer John Heggelund
Sekretær Harald S. Lie
Styremedlem Ole Petersen.
Suppleanter: Ragnvald Kristiansen og Johan Husum
Revistorer: Bernt Johannessen og Erling Helle

Forslag til lover blir lest opp og vedtatt. Dermed starter den forening som senere får navnet "Skanseguttenes Forening" sitt verdifulle virke til beste for buekorpset Skansens Bataljon.


Skanseguttenes Forening har nå i overkant av 260 medlemmer, hovedsaklig tidligere medlemmer av Skansens Bataljon. Foreningen er bygd opp av forkjellige komiteer og styrer, og driver blant annet Brushytten på Fløifjellet. På Skansens Bataljons stiftelsesdag 22. mai marsjerer gamlekarene sammen med korpset.

§ 1. Formål (Lover for Skanseguttenes Forening)
Foreningens navn er Skanseguttenes Forening, og dens formål er å ivareta Skansens Bataljons interesser, samt økonomisk å trygge dens fremtid og trivsel.


 

 


© 2000-2006 Skansens Bataljon & Skanseguttenes Forening,
Skansen Brannstasjon, Øvre Blekevei 1, 5018 Bergen.

Design og drift Lars Petter Jørgensen
Lyst å bli skansegutt?
Meld deg inn i verdens stiligste buekorps; Skansens Bataljon. Hos oss får du være med på
mye moro!

[Les mer]

Korpsets navn er Skansens Bataljon, og dets formål er å samle gutter i godt kameratskap, samt å oppdra dem til veldisiplinerte gutter, som likeledes blir øvet i eksersis og idrett.

§1 Lover for Skansens Bataljon.

Hva er så lystelig å gå som marsjparaden oppå Skansen, hvor Fløyfjell skuer ned derpå, og skogens trær, de vakter står. Mens fanegarden bærer de gamle faner frem og hjem, de unge med geværer alltid ring vil slå om dem.

1. vers "Marsj for Skansens
Bataljon".